27 Haziran 2011 Pazartesi

Umut Kuşum Yükselmenin Vaktidir...!!…Sendeyim, Seninleyim, Senliyim... Şükür ki ben bendeyim,
şükür ki Sana bendeyim...


Esselamualeykum guzel kardeslerim..
Bildiğimiz gibi mubarek aylarla yolumuz kesişmekte..
Bu mubarek gunleri daha yakından tanıyıp, büyük bir hazla ibadet etmek icin kendimizi hazırlayalım insl.. İslâm'ın mübarek saydığı hicrî kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları. Bu aylar ve diğer dokuz ayın süreleri, ayın hareketlerine göre belirlenmektedir. Kameri ayların süresi, şemsî ayların süresine nazaran değişiklik arzeder. Kamerî sene, şemsî seneden on bir gün daha kısadır. Ayrıca kamerî ayların diğer bir özelliği şemsî aylarda olduğu gibi senenin aynı mevsimine değil, değişik mevsimlerine tesadüf etmesidir. Mesela, kamerî bir ay olan Ramazan ayı, senenin mevsimlerini dolaşır. Hicrî ve kamerî aylar arasında küçük önem taşıyan ve "üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s')'in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s') bir hadis-i şerifinde; "Recep 'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, " Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!!

Bizi Ramazana ulaştır"diye dua ederdi. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar. Hz. Peygamber (s.a.s') Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Rasûlüllah (s.a.s')'ın bu aydaki orucu hakkında şöyle der : "Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarih, VI, 295). Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s') şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1) Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insanî özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban aylarının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi
Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini uzak tutar ve insanî vasıflarının artmasına gayret eder. Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile manevî hazza ulaşır. Bu nedenle özellikle, bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'ân okumak ve dua etmek en uygun davranışlardır….
RESULLAH efendimiz.(s.a.v) ''namaz gözümün nuru'' diye buyurmuşlar. Namaz bizler için bu dünyada verilmiş en muhteşem güzelliktir. c.c huzurunda olmak ve büyüklüğü karşısında tir tir titremek .. C.C bizleri bu güzellikten mahrum etmesin ve namazı tam hakkıyla kılanlardan eylesin. Kıldığımız namazlarımız dergahı ilahide inşlh her zaman için kabul olur...
Amin..

“ Beşer mukadderatının programı çizilirken, insanlara verilen eşsiz bir fırsattır MÜBAREK GECELER... ”Mübarek MİRAÇ KANDİLİNİZİ tebrik eder, Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere... İlahi rahmetin coştuğu bu gece de affedilebileceğimiz ümidiyle dualarda buluşabilmeyi niyaz ederim...

KARDELEN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder