PROFİL

 
Derin yaralar açan bir hezeyanın eşiğinde, hicret izni beklerim ben, sessizce, sabırla…